1.„Малкият учител“
Подход на учителя, който има за цел да провокира интерес у децата към професията на учителя. Използва се в случаите, когато децата трябва да усвоят определено знание или умение. Подходящ за използване по всички учебни дисциплини още от първи клас. Дете застава пред дъската и обяснява например правописно правило, начин на решаване на задача, как е направено дадено упражнение или обяснява нещо на своите другарчета, които са се затруднили по достъпен за тях начин. Посоченият ученик (ученичка), който играе ролята на учител може да ползва показалка, тебешир или маркер, (различни цветове), за да обясни или разкаже по зададената тема.

2.„Деца учат деца“
Когато има отсъстващи деца през деня (седмицата), учениците от класа подготвят драматизация ( в час литература) или записват с телефоните си обяснения по преподадените теми. Може да се записват и: изразителен прочит на текст, обяснение на задача и др..

3.„Прожектирам на моя мисловен екран“
Този подход е най-подходящ за часовете по литература и математика, както и по други учебни дисциплини. Децата затварят очи и си представят, че виждат кино екран, на който прожектират това, което пожелаят. Представят си обстановка, герои и случки. Този подход е много подходящ за часовете по математика по темите, свързани с устно пресмятане.

4.„Да учим в стихове, рими и песни!“
Този подход предлага на децата да запомнят правила и важна информация по забавен начин. Може да се прилага се още от първи клас в периода на ограмотяване. Например:
– Моливко малка ръкописна буква „а“ показва и на вас дечица казва:
“В тесен ред овалче напишете и до него обърнато бастунче залепете". Така може да се подхожда за всяка буква или цифра.
– Учим по граматика за пълен член.
За да го запомним лесно – трябва да е интересно!
Щом е подлог думата
и е от мъжки род,
помни, дете, че този път
членуваш с „ят“, или пък с „ът“.

5.„Препоръчвам книги“
В часовете по ИКЧ (извънкласно четене) учениците четат откъси от читателски дневник, препоръчват книги като подготвят интересни изложения, правят театър на маса, ТВ-предаване или драматизация.

6.„Млади дарители“
Книгите, които са прочели децата, се даряват по тяхно желание за класовата библиотека.

7.„Библиотекари“
В класната стая има 1-2 рафта, които представляват класовата библиотека. Въведена е тетрадка - „Библиотечен дневник“ и всяка седмица се определят две деца библиотекари, които записват взетите книги.

8.„Какво прочетох между редовете с моята "следотърсачка"?
Подход, който най - често се използва за работа с текст по литература, математика или друга учебна дисциплина. Децата четат с моливи-"следотърсачки" като подчертават важната за тях информация, която получават по пътя на техните разсъждения и логика. Свързват изречение с картинка, илюстрация, правят изводи.

9.„Светофар на знанието" или цветове на уменията, успеха и културното общуване
– Когато децата имат да решават  тест с поставени задачи и упражнения  – оцветяват важното в условието, ограждат със зелено задачата, която са решили, с жълто, когато се затрудняват и с червено, когато не се справят. 

– В работата със сборници, помагала и в часовете по БЕЛ - ЗИП, Математика – ЗИП децата разполагат с  "личица" –  (цветни кръгчета в зелено, жълто и червено с усмивка, безразлично или нацупено) Усмивката е успех! При спраявяне с поставената задача, децата вдигат кръгчетата с личица не само по отношение на изпълнена или неизпълнена интелектуална задача, но и когато има възникнали взаимоотношения на спор за нещо. Цветните кръгчета с личицата могат да се поставят и на пръчица за улеснение. Така работи нашият светофар в учебен час. Учим и разрешаваме ситуации с помощта на този ефикасен метод.

10.„Кът за нашите любими игри и играчки“
Този подход е подходящ за първи клас, в първите учебни дни. Всяко дете носи малка любима играчка и я поставя в игровия кът. През междучасието я показва на новите си другарчета. Може да я размени с играчка на друго дете. така децата се опознават и сближават по-лесно.

11.„Кръстовище в класната стая“
Този подход е разработен като сюжетно-ролева игра и намира приложение в часовете по БДП. Пътеките между редиците на чиновете се превръщат в улици и пешеходни пътеки с маркировка. Момчетата носят любима играчка кола и стават участник в движението като шофьор на лек автомобил. Други са полицаи и регулировчици. Момичетата са майки, които водят децата си на детска градина, в училище или в парка на разходка.

12.„Подиумът в класната стая може да е театрална сцена“
Подиумът се превръща в импровизирана сцена за драматизации и индивидуални изпълнения в часовете по литература.

13.„Разкази по история“
Тъй като учебното съдържание по учебната дисциплина 'Човекът и обществото' невинаги е разбираемо за учениците, ние заедно „пренаписваме“ съдържанието като съставяме свой разказ по история (преразказ на достъпен език за учениците). След това децата разказват със свои думи и така вникват в темата по достъпен начин.

14.„Моята тетрадка е шарена книжка“
Тетрадката по литература се превръща в шарена книжка, защото децата не само записват заглавието и автора на изучавано произведение. Децата могат да рисуват, да лепят снимки на автори,картинки, да оцветяват, да съставят свои игрословици, да записват мъдри мисли и да дават свои предложения за литературно творчество.

15.„Как искам да изглежда тестът по....?“
В четвърти клас децата дават предложения за това как тестът може да бъде полезен не само като проверка на знанията, но и като възможност да научат нещо ново и полезно. Учениците могат да се разделят на групи (екипи), които разработват примерен тест. Всяко дете си избира теста на коя група желае да направи. Учениците участват в проверяването и оценяването на създадените от тях тестове. (Този подход е подходящ за учебни дисциплини като: Човекът и обществото, Човекът и природата, английски език).

16.„Класът се смее на...“
Записват се възникнали забавни ситуации в часовете, междучасията и времето, когато сме заедно. Например:
– На въпрос на учителката: “Знаете ли какво означава думата „домакиня“, Любчо отговаря:“Жена, която продава домати.“;
– В час по английски език Никола чете и произнася думата „gym” ето така:“дум“.
– Откъси от ученически преразкази и съчинения: „..кучето се усмихнало“; „Мечо се озовал в друг курорт.“;
– В час по музика учителка с фамилия Гайдарова обяснява на децата видовете музикални инструменти. В това време Никола упорито вдига ръка, а учителката предполага, че желае да отговори на поставен преди това от нея въпрос. Никола няма търпение да сподели разсъжденията си по темата и го прави ето как: “Госпожо, сега вече разбрах защо името Ви е Гайдарова! Защото ни обяснявате за гайди и кавали.“

17.„Малки преводачи“
След като децата се ограмотени по английски език, въвеждам този подход като обяснявам в какво се състои професията „преводач“. Когато учим текст или стихотворение, предлагам на децата да го преведем така, че да предадем разбираемо смисъла на български език. Най-интересна е работата по превод на стихотворения или текстове на песни.

18.„Репортери“
Училищния живот е интересен за децата, особено когато е наситен с извънкласни мероприятия и дейности. Обяснявам на децата в какво се състои професията „репортер“ и тези, които искат да станат такива, правят снимки, репортажи и коментари. По този начин се запаметяват не само най-интересни моменти от живота на класа, но и се практикува на дело развитието на речта, общуването и се формира интерес към тази професия. За да се подобри нивото на малките репортери, децата се насочват да проучат кои са най-известните репортери в България и по света, какви предавания правят и т.н..

19.“Въображаеми пътешествия по ФВС“
Този подход е възможен през есенно-зимния сезон, когато часовете по ФВС се провеждат във физкултурния салон. След физически натоварващи упражнения и игри, всяко дете взема постелка (дюшек) и ляга. Затваря очи и слуша приятна, успокояваща музика. Учителят може да „води“ въображението на децата към интересни пътешествия в света на литературата, филмите и др..

20.“Бъдещи майки и татковци“ (училище за родители)
Това е стратегия, която цели децата от малки да се подготвят за родителство. Например:
– Кои въпроси на родителите ви дразнят? Защо?
– Какви предмети трябва да учат родителите? (Ето какво предлагат децата: „Игрология“; „Добротворство“, „Детеразбирателство“.
– Как бихте прочели (разказали) тази приказка на своето дете?
– Какво искате да промените във вашите родители? Защо?
– Създаване на игрови ситуациив учебен час, в които детето влиза в ролята на родител.

21."Забавляваме се интересно, красиво и полезно"
Идеята за този подход възникна вследствие на наблюденията ми на начина, по който караме децата да отбелязват празниците, с културата на празнуването, която волно или неволно им налагаме. Най-лесно е да се предложат на учениците готови, не изискващи подготовка форми на празник. Идеята ми е да научим подрастващите как да празнуват, как да се веселят като съчетаем празника с красота, традиция, интелигентност.
– Първата ми крачка в това отношение беше „Ние посрещаме Коледа по народен български обичай“, което проведох с два випуска поред в първи клас (2007 и 2011г.). Класната стая се превръща в стая от стара българска къща. В средата се поставя кръгла маса (паралия) с трикраки столчета. Разстила се слама, постилат се шарени тъкани черги. Всички ученици от класа стават децат от едно семейство. Има стопанка и стопанин на дома, баба и дядо, коледари. Има и кът с елха. Съчетават се съвременност и традиции.
– В 4-ти клас организирахме Коледно тържество, в което децата се учат да танцуват: валс, танго, ча-ча-ча и други класически танци. Децата разказват артистично анекдоти, пеят песни и др..

22.„Искам да покажа най-хубавото от себе си“
След създаването на сайта, децата публикуват в него свои творби: съчинения, рисунки, поезия. Най-пълна изява беше организирането на „Вечер на талантите“, проведена в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ през месец май, 2014 год.. Тогава учениците изявиха на сцена това, което обичат да правят: свирят на пиано, китара, играят съчетания по художествена гимнастика, пеят солово или в група, драматизират изучавани литературни произведения.

23.„Отговорни пред бъдещето“
Децата създават свои проекти по теми, свързани с опазване на природата, чистотата на водата и теми, които се изучават по „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“. Най-често това са постери, които поставяме в класната стая. Децата проучват каква литература има по въпроса, предлагат за прочит на тези, които проявяват интерес книги, енциклопедии и др..

24.„Демокрация в действие“
Идея за този подход ми даде отношението (или може би липсата на отношение) на обществото към случващото се в България. Изразено накратко, то звучи така:“Нищо не се случва, нищо не зависи от мен, (нас)!“. С този подход се стремя да покажа, че много от нещата, които се случват с нас или около нас са следствие от нашето действие или бездействие. Когато трябва да вземем решение, на децата се предлага те сами да изберат, но преди това им се показва как да го направя – обмислят, кометират, Избират си говорители (трибуни), които запознават класния ръководители с проблеми (ако има такива), свързани с взаимоотношенията в класа, ученето и др..

25.„Да говорим за това, което ме вълнува“
Темите за разговорите се явяват спонтанно в учебен час или в междучасието. Такива са: „Лъжата и Истината“, „Има ли благородна лъжа?“, „Какво е приятелство?“; „Какво означават Обич и Любов?“, „Защо родителите ми не ме разбират понякога?“, „Какво е религия?“, „Какъв съвет ще дам на първолаците?“. Тези теми се разискват в часа на класа и децата се подготвят за това предварително.

26.“Творческа работилница“
Това е надпис, който се поставя в класната стая, когато децата имат часове по БЕЛ–ФКРУ (формиране и развитие на комуникативните умения), ДБТ (домашен бит и техника), ИИ (изобразително изкуство). На децата се създава нагласата, че класната стая се превръща в „Творческа работилница“, защото те извършават вълшебството на сътворяването с помощта на вдъхновението, сръчните си ръце, изразните средства на: словото, цветовете, формите и радостта от това да създаваш. В часа по ДБТ идецата могат да създават свои „работилнички“, които после представят изработеното по интересен начин.

27.Как да успявам?
Това в същността си представлява отговор на въпроса: Как да научим децата да учат, за да се справят успешно на изпит?. Най-напред започвам с разговор с децата, който цели да се промяни психологическата нагласа у учениците, че правенето на тест:
– Не е нещо, от което те трябва да се страхуват:
– Преодоляване на чувството за тревожност у децата;
– Промяна на мотива за непременното получаване на отлична оценка от учениците;
– Показване на инструментариум от действия за работа с тест: (общ поглед на съдържанието от задачи и упражнения, преценка и определяне на задачите, с които детето може да се справи без затруднения и започването с тях);
– Показване на начини за решаване на задачи: (работа с условието, рисуване, чертане, ограждане, оцветяване, проби – всеки да открие своя начин на мислене и път към успеха)
– Създаване на трайни навици за пререшаване, преразглеждане, правене на изводи, извеждане на важна информация.

28. "Уроци по родолюбие" 
Учениците не се задоволяват само с наученото от учебниците. Те показват, че искат да знаят повече за историята на България и нейните велики личности. Съвременните деца се нуждаят от истински примери за духовно израстване. Ето защо часовете по родолюбие допълват потребностите на децата. За тази цел се организират вечери, посветени на личност или събитие, на които децата показват какво са научили (работа в екипи, с помощ от родителите; разучаване на стихове, разказване на интересни факти от историята, организиране на изложби, подготвяне на презентации и др.). Тези часове могат да се планират и като дейности в часа на класа веднъж седмично.

29."Тетрадка за хубави неща" ; "Кътче за хубави неща"
Докато са ученици, децата изписват тетрадки по различни предмети, повечето от които се изхвърлят след като се изпишат. Тетрадката за хубави неща е предназначена да съхранява: впечатления от проведено мероприятие, участие в събитие, билети от кино, театрални и куклени постановки, брошури от музеи и всякакви предмети, свързани с преживени приятни емоции от децата.

30."Родител зад катедрата" 
Класният ръководител споделя и обогатява интелектуалните интереси на децата като кани в часовете на класа родители, които разказват за своите професии, изнасят беседи, подпомагат извънкласните дейности.

31. Ритуал "Сбогуване с буквара" 
Това е важен момент след ограмотяването на децата в първи клас. Букварът е първият учебник в живота на всеки българин и когато дойде моментът да се изучи цялата азбука, това трябва да бъде организирано за децата по най-вълнуващия начин. На тържеството на буквите всяко дете поставя буквара в специално подготвена за това кутия като написва кратко послание към своите бъдещи деца. В кутията с буквара могат да се поставят тетрадка с първите изписани букви, молив, гума и предмети по избор на детето. Кутията се завързва с панделка и се съхранява на специално място в дома.

32."Къщичка на Доброто"

Тя е изработена от децата, има  покрив, коминче и прозорчета, цветна е и за нея е отредено  специално място в класната стая. В тази къщичка живеят истории, в които герои са добротворци от прочетени книги, или от съчинени истории.  В края на учебната година всички истории се претворяват в книжка, на която илюстратори са най-добрите художници от класа.

33."Градина на усмихнатите цветя"

Всяко дете  изработва свое цвете с две лица - едното е усмихнато, а другото е тъжно, но малко! По време на учебен час, вместо да вдигат ръце, децата вдигат усмихнатите личица. Когато не могат да се справят с поставена задача, те вдигат тъжното личице, с което тихо молят за помощ. Детето може само да определи кой да му помогне – учителят или другарче. В края на учебния ден учителят пита как е минал деня. Децата, които са удовлетворени от себе си, вдигат усмихнатото личице и отново го "посаждат" в градината на усмихнатите цветя. Ако има неудовлетворени от себе си, споделят с останалите защо е така и се взема решение как да им се помогне.

34."Банка за идеи"

Това е сандъче, в което децата съхраняват свои идеи за всичко интересно, каквото им хрумне като предложение за учене, откривателство или творчество. Учителят насрочва ден и час, в който авторите на идеи ги представят.

35."Ябълката на познанието"

Ябълката е съставена от 2 части. с куха вътрешност. Горната част служи за капак. В нея се поставят гатанки, логически задачи и въпроси. Децата могат да предложат такива или да се опитат да решат.

36.Детско ТВ предаване

Някои от темите по учебните дисциплини "Човекът и обществото", "Човекът и природата" могат да се разработят като детско ТВ предаване с избор на водещи и участници. Това се заснема с камера и се качва в сайта на класа.

37.Избирам си домашна работа

На децата се предлагат варианти за домашна работа като всеки избира това, което смята, че може да изпълни най-добре.

38.Аз съм жител на планетата Земя

Процес на самоопознаване като част от природата, която ни заобикаля. Наблюдаване на дървета, животни, коментиране на природни явления. ежедневен отговор на въпросите: Какво направих днес за моето самоопознаване и развитие като характер? Какво направих за природата?

39.Компютърът, таблетът, телефонът - моите помощници за повече знания

В трети и четвърти клас на децата се възлагат задачи за изработване на презентации, мини проекти и подреждане на информация с помощта на ИТ.

40.Детска читалня и пътуващ "Детски театър"

Учениците участват веднъж в месеца в детската читалня, организирана от "Пътуващите книги на Стара Загора", където се срещат с други свои връстници, участват в представяне на книги и писатели, включват се в различни творчески задачи. Подготвя се детски театър, който изпълнява свои продукции пред деца от детски градини и специализирани центрове.

41.Колекционери на цитати - Учениците записват цитати от книги, които са им харесали. На сбирка на "Детската читалня", ги споделят и коментират.

42."Рисувам" задача – Учениците рисуват в тетрадката за упражнение (чернова) това, което си представят от прочита на условието на задача с думи. 

43. "Иновативно училище"