1

 

I-ви випуск – 1985-1988г
(Тогава началният курс на обучение е тригодишен)

 

 

4

 

V-ти випуск – 1999–2003г

(Паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство)

 

2.0

 

II-ри випуск – 1988–1991г. 
(Спортна паралелка. През 1989 год. станах за втори път мама)

 

 

5

 

VI-ти випуск – 2003–2007г. 
(Паралелка с разширено изучаване на музика и пиано)

 

 

2

 

III-ти випуск – 1991–1995г.

 

 

6

 

VII-ми випуск – 2007–2011г. 
(Паралелка с разширено изучаване на музика и пиано)

 

 

3

 

IV-ти випуск – 1995–1999г.

 

7

 

VIII-ми випуск – 2011– 2015г.

8

 

IX-ти випуск – 2015– 2019г.