s 4

Иновативен проект: "Училището - школа за характери"

Описание на подход в обучението по Човекът и природата „Нарисувай урока и го разкажи“

Във връзка с нагледно-образното мислене на учениците в начален образователен етап, предлагам на децата в часа по Човекът и природата да рисуват в тетрадките за планове това, за което говорим. Аз също рисувам на бялата дъска и обяснявам. Това много допада на децата и те с лекота научават темите за растения и животни, техния жизнен цикъл, както Слънчевата система и други раздели на тази дисциплина. Когато се упражняваме, децат разказват като използват собствените си рисунки и схеми. Обменят си взаимно информация.

Ето как изглеждат тетрадките на децата:

Описание на урок по литература по иновативен проект: „Училището – школа за характери на откриватели“

Тема: „Белият зъб“, Джек Лондон

Замисъл: Чрез изучавания откъс от произведението на Джек Лондон „Белият зъб“ да се вникне в съдържанието на думата „преданост“, да се осмисли като качество на характера чрез анализа и да се преоткрие в поведението на кучето.

Задачи за задължителна самостоятелна работа:

1. Да се опише значението на думата „преданост“; да се потърсят синоними;

2. Да се потърсят пословици и афоризми за предаността. Една от тях да се разтълкува.

Задачи по желание:

1. Разкажете други истории за животни, в които се разказва за взаимоотношенията им с хората;

2. Направете списък на книги и филми, в които се разказва за животни

В хода на урока установих, че децата не познават значението на думата преданост. След като им обясних, те с лекота откриха синонима й „вярност“. Тъй като по български език темата, която учениците изучават е за значение на думата, синоними, сродни думи, антоними, възложих на децата задача да потърсят подобни думи и съответно антонима на думите „преданост“ и „вярност“. Децата посочиха:

  • Синоними – вярност = преданост;
  • Сродни думи – поверие, доверие, довереник; завера
  • Антоними – неверен, изневяра, неверие; изменник


Беседата премина при голям интерес с посочване на много примери от живота. Най-интересен за децата бе въпросът: Ражда ли се човек с качеството вярност или това се възпитава? Защо е трудно в днешно време хората да си намират верни приятели?

Децата смятат, че хората се раждат с някои качества на характера, но това може да се развива и обогатява. Според тях е много важни какви родители те възпитават, какви са учителите ти и в каква среда живееш. Думата вярност свързваме с думата вяра. Вярата е силно чувство, но то може да бъде разклатено от трудности и среща с лоши хора. Въпреки това, човек не бива да губи вяра и да е верен на доброто и добрите приятели! Който обича, че истински верен.

Водата - безценно богатство и как да я опазим чиста?

Днес, 18.10.2018г. в часа по Човекът и природата учениците от IV в клас представиха своите проекти по темата: " Водата - безценно богатство и как да я опазим чиста?" Всеки, който бе направил свой проект, влезе в ролята на " Малкият учител" и сподели не само информация, но и свои разсъждения по темата.

Ани, Лили, Слави и Федя ни потопиха в света на водата с интересни презентации. Стефи бе направила постер с любопитни факти, а приятелският екип - Алекс Бошнаков и Боян Драгомиров влязоха в ролята на хидроинженери, разработили свой модел на пречиствателна станция най- напред на чертеж, а после с елементи на конструктор "Лего".

Това бе един много забавен и интересен час! Не усетихме как мина времето! Децата споделиха, че харесват професията на учителя и желаят да учат, да трупат знания, за да ги предават и на другите. И най-важното - нека ценим и пестим водата! Тя е условие за живот на нашата планета Земя! От нас зависи бъдещето на човечеството.

Очакваме с нетърпение и други такива часове!
Да, нашето училище е школа за характери!