Важно от учебния ден

Вторник - 15.01.2019

1.Математика – Урок 59; Упражнение; Анализ на резултатите от теста по математика

Дом. работа:

– УТ–2, стр. 3;

– Сборник, стр. 65 - в сборника;

– Да се пререшат всички сгрешени задачи в тетрадката за ДР! Да се осмислят причините за грешките и да се направят необходимите упражнения според пропуските на всяко дете!

2.БЕЛ – Писмени упражнения – Поправка на съчинение "Рис", Упражнения в помагалото "Четене с разбиране" на стр. 32-33-34, "Вълшебните камъчета";

Дом. работа:

– Да се довърши поправката, ако това не е направено в учебния час;

– Да се довърши работата в помагалото "Четене с разбиране";

– УТ–1, стр. 32-33 - Да се направят упражненията по темата "Употреба и правопис на съществителните имена", което беше предвидено за сряда, 18.01.

3.БЕЛ – Самостоятелна работа на тема: Съществително име;

4.Английски език – Упражнения;

Дом. работа:

– Учебник, стр. 45, упр. 6 - да се препише, да се подчертаят употребените местоимения; Да се направи и табличката;

Важно!

На учениците е дадена анкетна карта за участие в дейности по интереси. Уточнявам, че в края на учебния ден г-жа Чернева настоя учениците самостоятелно да попълнят анкетната карта, тъй като броят за обработка на анкетите е голям, а времето недостатъчно за спазване на дадените срокове. Тези ученици, които не са попълнили карта, ще го направят на 21.01. в понеделник!

Обявена е грипна ваканция от 16.01. до 18.01. Учениците са на училищев понеделник, 21.01. сутринта.

Обръщам се към учениците със съвет по време на грипната ваканция да преговарят наученото, да отстраняват пропуските, защото следващата седмица ще бъде натоварена поради преструктуриране на учебното съдържание. Ще се наложи да се вземат по два урока, за да се навакса материала за 16, 17,18.01.

С обич: Соня Рачева

 

 

Понеделник - 14.01.2019

1.Математика – Урок 59; Умножение с едноцифрено число - упражнение; ТЕСТ;

Дом. работа:

– Учебник, стр. 72;

– УТ, стр. 63;

– Сборник, стр.64 - по желание за упражнение и при свободно време;

Напомняне! Учениците трябва да носят във вторник, 15.01. - УТ–2!!!

2.Български език – Употреба и правопис на съществителните имена;

Дом.работа:

– ТУД, стр. 71, упр. 2 - препис на текста и подчертаване на същ. имена в текста!

– ТУД, стр. 72, упр. 5 - в тетрадката за ДР;

3.Литература – "Цар Салтан", Ем. Попдимитров;

Дом. работа:

– Текста да се чете изразително; Да се подготви за изпълнение наизуст откъс от текста;

– УТ, стр. стр.32;

По желание: Напишете съчинение, което започва така: "Веднъж  сънувах, че съм герой от приказката...."

4.Човекът и природата – Среда на живот;

Дом. работа:

– Урокът да се разказва;

– УТ, стр. 30;

Важно за вторник - 15.01.2019г.

1.За часовете по БЕЛ:

– учениците, които не са правили съчинение "Рис", моля да го представят!

– трябва да се носи читанка и помагало "Четене с разбиране"!

2.Ще се проведе сбирка на клуба. (на мястото на часа по ФВС, който нямаме по график в салона) Да се носят членските карти, дневниците, ножичка и лепило "Оху"; Темата на сбирката е: Работа с естествени материали - вълна. Специален гост ще покаже на децата изделия и ще им покаже как да ги изработват, ако това им харесва.

3.Алегра кани своите съученици на театралната постановка "Кучешко сърце" на 26.01. от 17:00ч. в Народно Читалище "Родина". Постановката е  дело на школата, в която участва и Алегра. Вход: свободен!

Моля децата, които желаят да присъстват, да се обадят на г-жа Рачева не по-късно от 15.01., за да се подаде справка за броя на зрителите на г-жа Елена Азалова, ръководител на театралната студия!

Петък – 11.01.2019

1.БЕЛ – ЗИП – Членуване на съществителните имена от мъжки род; Диктовка;

Дом. работа:

– Диктовката да се препише красиво и вярно!

– Да се упражни правописа на сгрешените думи!

– Да се довършат упражненията в помагалото "Езикови задачи", ако това не е направено в учебния час!

2.Математика – ЗИП – Математическо състезание;

Дом. работа:

– Да се решат задачите и на другия отбор!

– Да се преговорят правилата за намиране на неизвестно число - събираемо, умаляемо, умалител, множител, делимо

3.Човекът и обществото – България - новата държава на Балканския полуостров;

Дом. работа:

– Урока да се научи да се разказва;

– УТ, стр. 18-19;

4.Английски език – Упражнения в учебника на стр. 44-45;

Дом. работа:

– Да се преговорят упражненията, правени в часа! Да се запомнят формите на глаголите В минало просто време от изучавания текст "The Pyramyd of Doom" - part 2!

– Да се попълни УТ на стр. 20-21;

ВАЖНО!

В ПОНЕДЕЛНИК УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА ДОНЕСЛИ  СВОИТЕ ПРИКАЗКИ И ИЛЮСТРАЦИИ КЪМ ТЯХ, ТРЯБВА ДА ГО НАПРАВЯТ, ЗАЩОТО РАБОТАТА НА ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙНЕР ПО НАБИРАНЕТО НА ТЕКСТОВЕТЕ ЗАПОЧНА!

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ, ЗА ДА ДВИЖИМ ДЕЙНОСТИТЕ  ПО ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ! СНИМКИТЕ МОЖЕ ДА ДОНЕСЕТЕ ПО-КЪСНО. ЩЕ  НАПРАВИМ И НЕПРИНУДЕНИ СНИМКИ НА ДЕЦАТА В КЛАСНАТА СТАЯ И УЧИЛИЩЕ.

БЛАГОДАРЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!

С ОБИЧ: СОНЯ РАЧЕВА

Четвъртък - 10.01.19

1.Математика – Урок 58; Задачи от вида: 1 703 124 . 2; 

Дом. работа:

– УТ–1, стр. 62;

– Сборник, стр. 63, зад. 3, 4 и 6;

2.Литература – "Вулкан от сняг", Радой Киров;

Дом. работа:

– Текста да се чете гладко и изразително с подходяща интонация, за да се усещат римите;

– УТ, стр. 31;

– Разкажете историята от името на родителите (устно);

По желание: Потърсете книги от Радой Киров. Прочетете и споделете с другарчетата си.

3.Човекът и природата – Жизнени процеси при растенията и животните (обобщение);

Дом. работа:

– Да се преговорят уроците от този раздел! Учениците да се подготвят за ТЕСТ в понеделник;

– УТ, стр. 29;

Важно!

Моля учениците да подготвят приказките и илюстрациите и да ги донесат най-късно в понеделник. Препоръчвам да донесете по-голям формат снимка от този за документи. 

В петък учениците ще правят ТЕСТ по ЧО.