Важно от учебния ден

Понеделник – 15.10.2018

1.Математика - Урок 15, Числата над 1 000 000;

Дом. работа:

– УТ–1. стр. 18 – Да се дорешат задачите, ако това не е направено в учебния час;

– Сборник, стр. 20; Задачите се решават в сборника;

2.Български език – Препинателни знаци в изречението;

Дом. работа:

– ТУД, стр. 138; упр.27 - в тетрадката за ДР;

– ТУД, стр. 133, упр. 9 - в помагалото;

3.Литература – "Скучен дъжд", Андрей Германов;

Дом. работа:

– Да се довършат упражненията в УТ, стр. 11;

По желание: Съчинете текст със заглавие: "Весел дъжд";

4.Човекът и природата – Замърсяване и пречистване на водите;

Дом. работа:

– УТ– стр. 8 - да се довършат упражненията;

По желание: Представи си, че си хидро-инженер. Нарисувай (начертай чертеж) схема на пречиствателна станция; Направи своя презентация по темата и я представи в четвъртък на своите съученици.

Важно за вторник!

Носи УТ–2, учебника по БЕ и тетрадката-чернова за преразкази и съчинения.

Петък – 12.10.2018

1.БЕЛ – ЗИП – Видове изречения по цел на изказване;

Дом. работа:

– Да се довършат упражненията на стр. 8-9 в помагалото "Езикови задачи", ако това не е направено в учебния час;

2.Математика – ЗИП – Геометрични фигури. Измерване. Естествените числа;

Дом. работа:

– Да се дорешат задчите в помагалото на стр. 8-9; 10-11; (преструктуриране на учебния материал от 05.10.);

3.Човекът и обществото – България на картата на света и Европа; Картата на моята родина – упражнение; (преструктуриране от 05.10.)

Дом. работа:

– Учениците разказват по темата като се подготвят от учебника на стр.6-7 и 8-9 и плана в тетрадката;

– УТ, стр.4-5- да се довърши работата;

4.Английски език – Unit 3, Lesson 2, Numbers 100-1 000;

Homework:

– Да се научат наименованията на числата от учебника на стр. 11;

– УТ, стр. 6,упр. 1 и 2;

Четвъртък – 11.10.2018

1.Математика – Урок 14; Числата от 100 000 до 1 000 000;

Дом. работа:

– УТ-1, стр. 17 - Да се дорешат задачите, ако това не е направено в учебния час;

– Сборник, стр. 19 - Задачите се решават в сборника;

2.Литература – "Старите хора" - бълг. нар. приказка;

Дом. работа:

– УТ, стр. 10 - Да се довършат упражненията;

– Приказката да се разказва!

3.Човекът и природата – Водата при различни температури;

Дом. работа:

– Урокът се подготвя за разказване с помощта на плана в тетрадката и учебника на стр. 12-13;

– УТ, стр. 7 да се попълни след научаване на урока;

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ:

Таксата за участие в състезанията е 10 лв. Моля в петък, 12.10. всички ученици, които ще участват в състезанията "Аз рисувам" и "Математика без граници" да заплатят, за да не се налага събиране на пари с дни. Моля за разбиране -  времето ми е ограничено!!!

Соня Рачева

Сряда – 10.10.2018

1.Математика – Урок 13, Числата от 10 000 до 100 000;

Дом. работа:

– УТ-1, стр.16 - Да се дорешат задачите, ако това не е направено в учебния час;

– Сборник, стр. 18, зад. 3, 4, 5 - в тетрадката за ДР;

– Останалите задачи се решават в сборника за упражнение;

2.Български език  Видове изречения по цел на изказване – упражнение в УТ–1;

Дом. работа:

– Да се довършат упражненията в УТ–1, стр. 8-9, ако това не е направено в учебния час;

– ТУД, стр. 131, упр. 5 в тетрадката за ДР;

– ТУД, стр. 132, упр. 8 в помагалото;

3.Литература – "Селянин и лъв", Руми;

Дом. работа:

– Да се довършат упражненият в УТ, стр. 9;

– Писмен отговор на въпроса: Каква мъдрост се крие в текста? Изкажете я със свои думи или с пословици!

4.Английски език – Unit 3, Lesson 1; Toy shop;

Homework:

– Да се препишат в речника  новите думи! Речника да се приготви за проверка и оценка на 12.10. - петък!

– Диалога в учебника на стр. 10 да се чете с разбиране;

– Въпросите след диалога в учебника да се препишат и да им се отговори. Да се подготвят въпросите и отговорите за диалог в учебния час!

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

В ЧЕТВЪРТЪК, 11.10. СЛЕД 5-ИЯ ЧАС, в 17:50ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩА КОНСУЛТАЦИЯ С ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4-ТИ В КЛАС. ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ЛИЧНО КОДОВЕТЕ НА ВСЕКИ РОДИТЕЛ ЗА ДОСТЪП В ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК НА КЛАСА.

За часа по ИИ ще бъдат необходими: скицник, цветни моливи и флумастри. Тема: "Пътуване в миналото".

Моля осигурете на учениците скицник с твърди листи, от който няма да се късат рисунките, а ще се оформят като албуми  до края на учебната година.

Благодаря за разбирането и съдействието!

Соня Рачева