Важно от учебния ден

Понеделник – 09.12.2019

1.БЕЛ – четене – Звук и буква "Дд" (затвърдяване);

Дом. работа:

– Да се прочетат думите и текста от работния лист поне 2-3 пъти;

– Да се довърши работата от  работния лист "Четене с разбиране";

Важно! Отсъстващите ученици да се упражняват  да четат в буквара.

2.БЕЛ – писане – Главна ръкописна буква "Д";

Дом. работа:

– Да се довърши работата в УТ "Буквен етап" на стр. 35;, ако това не е направено в учебния час;

– УТ "Пиша буквите" – стр. 29;

3.Математика – Урок 46; Едноцифрени и двуцифрени числа; Сравняване.

Дом. работа:

– Да се решат задачите в учебника на стр. 50, ако това не е направено в учебния час;

– Да се решат задачите в УТ–2, на стр. 5, акотован не е направено в учебния час;

– Сборник, стр. 51. Зад. 3 и 4 се преписват в тетрадката като се отделят от другата домашна с бордюрче с цветни моливи.

Важно! Утре в часа по математика децата ще учат за отсечка. Всеки ученик трябва да има добре подострен молив и линийка до 20 см.

Петък –06.12.2019

1.БЕЛ – ИУЧ – Откривам съгласните звукове "Т" и "Д" и техните букви;

Дом. работа:

– Да се направят упражненията в помагалото "Искам да науча повече по български език и литература"

на стр. 24-25 –(за отс. ученици);

– Родителите да подпишат диктовката по БЕЛ от днес в оранжевата тетрадка. 

– Учениците да препишат диктовката вярно и красиво за упражнение! Родителите да подпишат поправката. Тетрадката се носи в понеделник на учителя.

Текст на диктовката:

Писане на букви под диктовка:Т, т, д, р, Р, Я, я, У, у, Е, е, А, а, Й, й, М, м;

Писане на думи елен, Яна, Ина, Тео, дете, дума, мой;

Писане на изречения:

Ето там има тъмен тунел.

Татяна е отмяна на мама.

Мина ли тролей номер три?

Моля, дайте ми един литър олио!

 

2.Математика – ИУЧ – Откриване на закономерности;

Дом. работа:

– Да се решат задачите в помагалото "Искам да науча повече по математика" на стр. 24-25; (за отс. ученици)

Важно! Преди да започнете работа с детето, обяснете му достъпно какво е закономерност.

Например: Това е нещо, което се повтаря при внимателно наблюдение на подреждане на цифри на числа, фигури. Детето трябва да открие само тази закономерност или начин на подредба. После само да се справи подреждането. Вие само насочвайте!

За часовете по ИИ в понеделник учениците ще рисуват в помагалото първия час. Вторият час ще рисуват на блоков лист №4 с пастели, цветни моливи, флумастери на тема: "Зимна картина", "Коледна елха" (смесена техника). 

На всички деца и техните родители пожелавам приятни почивни дни! До понеделник.

 

Четвъртък – 05.12.2019

1.Математика – Урок 45; Числата от 11 до 20;

Дом. работа:

– Учебник, стр. 49; – за отс. ученици;

– УТ–2 – стр.4; (за отс. ученици);

– Сборник, стр. 50;

2.БЕЛ – четене – Затвърдяване на звук и буква "Дд";

Дом. работа:

– Буквар, стр. 45 - цялата страница да се прочете толкова пъти, докато детето не вникне и не започне да чете гладко!

– Работен лист – четене с разбиране;

Сряда 04.12.2019

1.Околен свят – Сравнявам групите растения;

Дом. работа:

– Учебник, стр. 28-29 - учениците да знаят частите на растенията и по какъв призмак се групират;

–УТ, стр. 14-15 да се оцвети, попълни, нарисува;

2.Математика – Урок 44; Десетица;

Дом. работа:

– УТ–2, стр.3;

– Сборник, стр. 49;

3.БЕЛ – четене – Звук и буква "Дд";

Дом. работа:

– Буквар, стр. 44;

– Да се оцвети буква "Дд" в книжката;

4.БЕЛ – писане – Малка ръкописна буква "д"

Дом. работа:

– Буквен етап - стр. 34;

– Пиша буквите, стр. 28