Важно от учебния ден

Петък – 17.05.2019

1.БЕЛ – ЗИП – Довършване на последните теми от помагалото "Езикови задачи";

Последен учебен час за годината и за випуска! Оформяне на годишни оценки по тази дисциплина.

2.Математика – ЗИП – Довършване на последните теми от помагалото.

Последен учебен час за годината и за випуска!

3.Литература – "Кое е работа и кое игра", Марк Твен

Дом. работа:

– Прочетете внимателно откъса от книгата на Марк Твен "Приключенията на Том Сойер";

–Извадете непознатите думи и опитайте да ги обясните;

–Попълнете УТ;

4.Английски език – Snow White (довършване на приказката)

Дом. работа:

– Прочетете цялата приказка;

– Преговорете всички думи и изрази, които научихте от нея;

Важно за понеделник - 20.05.

Учениците трябва да носят БЕ, литература и УТ–2.

Усмихнати почивни дни!

С обич: Соня Рачева

Сряда – 15.05.2019

1.Математика – Урок 120 - Текстови задачи;

Дом. работа:

– УТ–2, стр. 66;

– Сборник, стр. 125; зад. 2, 4, 6;

2.Български език – Правила при писане;

Дом. работа:

– Учебник, стр. 73, упр. 7 и 8;

3.Литература – "На пустия остров", Д. Дефо;

Дом. работа:

– Да се прочете откъса от книгата на Марк Твен "Приключенията на Том Сойер" в читанката на стр. 136-137;

4.Английски език – Unit 20; Snow White - Lesson 3;

Homework:

– Новите думи да се напишат по 5 пъти. Да се научи значението им.

Желаещите да повишат годишната си оценка по АЕ, нека представят в петък тетрадките-речници и тетрадките за домашна работа. За отлична оценка приказката да се разказва или да се играе по роли в екип.

Важно за четвъртък - 16.05.2019г.

Предстои последната матура по ЧП. Препоръчвам днес учениците да преговорят по учебника, УТ и правените тестове темите от учебното съдържание. Посещението в часа при г-н Русалин Георгиев не е задължително! Приоритет има матурата по ЧП. :)

Понеделник -13.05.2019

1.Математика – Урок 118; Намиране на неизвестен множител, делимо, делител;

Дом. работа:

– УТ–2, стр. 64;

– Сборник, стр. 118 - 3 задачи по избор;

– Останалите задачи се решават в сборника за упражнение;

2.БЕЛ – ФКРУ – Съчинение с предложен герой - "Емил от Льонеберя"

Дом. работа:

– Да се довърши съчинението в УТ–2 и  да се носи за проверка във вторник, 14.05.;

3.Литература – "Емил от Льонеберя"; "На пустия остров" - Даниел Дефо;

Дом. работа:

– Да се припомни откъсът от книгата "Емил от Льонеберя" в помощ за написване на съчинениетос предложен герой;

– УТ, стр.54;

По желание: Направете илюстрация по книгата на Даниел Дефо "Приключенията на Робинзон Крузо"

Важно за вторник, 14.05.

Предстои матурата по ЧО. Препоръчвам учениците да преговорят изучените теми от учебника и направените тестове от помагалото. Програмата е същата, без часа по литература. На негово място е матурата по ЧО. Учениците трябва да са в стая №16 в 7:45ч.

Сряда –08.05.2019

1.Математика – Урок 117; Свойства на събирането, умножението и делението;

Дом. работа:

– УТ–2, стр. 63;

– ТЕСТ №9 от помагалото за подготовка;

– Да се пререшат сгрешените задачи от ТЕСТ №8;

2.Английски език – Анализ на грешките от Final test;

Дом. работа:

– Да се препишат вярно и красиво всички упражнения от теста; 

–Да се напишат вярно по 10 пъти всички сгрешени думи;

3.Български език – Употреба и правопис на думите в речта;

 

ПРЕПОРЪКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО БЕЛ ЗА УТРЕ, 09.05.

1.УТ–1, стр. 62-63; стр. 64-65;

2.Учебник, стр. 108-111;

3.Помагало "Четене с разбиране", стр. 78-81;

 

ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТЪК -09.05. стая № 16

1.Математика - ЗИП

2.ЧП

Голямо мездучасие - 9:30-9:45

3.НВО – БЕЛ - 10:00 - 10:40

4.ДБТ

5.ФВС

Пожелавам успех на всички ученици! Нека покажат знанията и уменията, които изграждаха 4 години!

С обич: Соня Рачева