Важно от учебния ден

Четвъртък - 17.10.18

1.Математика – Число пети цифра 5, Урок18; (учебник, стр. 22)

Дом. работа:

– Да се довърши работата в УТ–1 на стр. 21;

2.БЕЛ – Звук и буква "Мм" -упражнение- буквар, стр. 19; диктовка на букви, срички, думи и изречение;

– Дом. работа:

– Да се довърши работата в УТ "Буквен етап" на стр. 9;

– Да се напишат буквите на стр. 9 в тетрадка "Пиша буквите" - цялата страница;

  Моля отсъстващите ученици да следят какво сме учили през деня и да наваксват! 

Консултациите в четвъртък ще бъдат само за ученици поради трудностите, които децата срещат в ограмотителния период. Всеки четвъртък ще упражняваме наученото с четене и писане на диктовка. В случай на нужда от консултация за някое дете, ще информирам своевременно родителите.

Сряда –16.10.2019

1.БЕЛ (четене) – Звук и буква "Мм"; Механизъм на четене!

Дом. работа:

– Да се преговори механизма на четене: най-напред се приготвяме да произнесем звука на първата буква и заедно с нея изговаряме звука на следващата буква. Произнася се цялата сричка. Четем на срички!  Не се буквуваме!

Важно!

Нека децата още в началото на ограмотителния период да  свикнат да четат както печатни, така и ръкописни букви!

2.БЕЛ (писане) – Писане на малка ръкописна буква "м";

Дом. работа:

– Да се довърши работата в УТ "Буквен етап на стр. 8;

– Да се напише цялата страница 8 в тетрадка "Пиша буквите";

3.Математика – Урок 17, Събиране и изваждане на числата т 0 до 4 (упражнение)

Дом. работа:

– Да се довърши работата в УТ–1 по урока;

4.Околен свят – Познавам моите права и отговорности (работа в учебника и в УТ)

Важно!!!

Моля, говорете с децата за техните отговорности в семейството и в училище! Правата са свързани и с отговорности, които те трябва да осъзнаят! На думи го разбират, но трудно прилагат на практика в поведението си черти на характера като:

– Внимание към другите;

– Уважение;

– Съблюдаване на личното пространство на другия;

– Тихо говорене и най вече – ТЪРПЕНИЕ!

Да бъдем единни в изискванията си! Така децата ще имат по-бърз и ефикасен възпитателен ефект.

За часа по ТП (Сръчни ръце :) така си го кръстихме) децата трябва да носят лепило, ножичка, пластилин, дъсчица и мокри кърпички.

 

 

 

Вторник – 15.10.2019

1.Математика – Урок 16; Събиране и изваждане на числата от 0 до 4 (учебник, стр. 19);

Дом. работа:

– Да се довърши работата в УТ–1, стр. 20;

2.БЕЛ (четене)  – Звук и буква "Ее", "Веселият Прасчо" (буквар, стр. 17)

Дом. работа:

– Да се преговори ученото в час - звукови модели на думи с изписване на вече изучените букви, модели на думи в изречения;

3.БЕЛ (писане) – Писане на главна ръкописна буква "Е";

Дом. работа:

– Да се довърши работата в УТ–2 - Буквен етап на стр. 7;

– Да се напише буква "Е" и нейната връзка с другите елементи на стр. 7 в "Пиша буквите"

Понеделник - 14.10.2019

1.БЕЛ (четене) – Запознаване със звук и буква "Е е";

Дом. работа:

– Да се преговори ученото в часа от буквара на стр. 16; Учениците да съставят разказче по картинката "Картината на Елена";

2.БЕЛ (писане) – Писане на малка ръкописна буква "е";

Дом. работа:

– Да се довърши работата в тетрадка "Буквен етап" №2 на стр. 6;

– Да се напише красиво цялата стр. 4 от тетрадката "Пиша буквите" на стр. 4;

– Да се довърши оцветяването на буква "Е" в книжката с букви;

3.Математика – Урок 15; Число нула и цифра "0". Кръг;

Дом. работа:

– Да се довърши работата в учебника по математика – урок 15;

– Да се довърши работата в УТ–1 на стр. 18;

4-5.Изобразително изкуство:

– Веселите цифри – изработване на цифри и задачки от пластилин; писане на цифри с цветни моливи и флумастри в учебника на стр. 15

– Багрите на есента – учебник, стр. 17;

Уважаеми родители,

Моля проверявайте наличността на учебните пособия на детето по програмата за деня! Днес няколко ученици бяха без учебници по ИИ.

В голямата картонена папка в училище са учебните пособия по:

– Околен свят

– ИИ

– ТП

– Спазвам правилата (час на класа)

– Музика

– ИУЧ по БЕЛ и Математика

Това е с цел олекотяване на ученическата раница.

В червената папка са пособията по БЕЛ, а в синята – по Математика. Тези папки учениците държат в раниците си.

В случай, че детето е неразположено от сутринта – с кашлица, повръщане, болки в корема, температура - моля не го водете на училище!

Болните ученици представят медицинска бележка за извиняване на отсъствията най-късно в петъчния ден в седмицата на направените отсъствия.