1.Математика – Урок 117; Свойства на събирането, умножението и делението;

Дом. работа:

– УТ–2, стр. 63;

– ТЕСТ №9 от помагалото за подготовка;

– Да се пререшат сгрешените задачи от ТЕСТ №8;

2.Английски език – Анализ на грешките от Final test;

Дом. работа:

– Да се препишат вярно и красиво всички упражнения от теста; 

–Да се напишат вярно по 10 пъти всички сгрешени думи;

3.Български език – Употреба и правопис на думите в речта;

 

ПРЕПОРЪКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО БЕЛ ЗА УТРЕ, 09.05.

1.УТ–1, стр. 62-63; стр. 64-65;

2.Учебник, стр. 108-111;

3.Помагало "Четене с разбиране", стр. 78-81;

 

ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТЪК -09.05. стая № 16

1.Математика - ЗИП

2.ЧП

Голямо мездучасие - 9:30-9:45

3.НВО – БЕЛ - 10:00 - 10:40

4.ДБТ

5.ФВС

Пожелавам успех на всички ученици! Нека покажат знанията и уменията, които изграждаха 4 години!

С обич: Соня Рачева