1.Математика – Урок 118; Намиране на неизвестен множител, делимо, делител;

Дом. работа:

– УТ–2, стр. 64;

– Сборник, стр. 118 - 3 задачи по избор;

– Останалите задачи се решават в сборника за упражнение;

2.БЕЛ – ФКРУ – Съчинение с предложен герой - "Емил от Льонеберя"

Дом. работа:

– Да се довърши съчинението в УТ–2 и  да се носи за проверка във вторник, 14.05.;

3.Литература – "Емил от Льонеберя"; "На пустия остров" - Даниел Дефо;

Дом. работа:

– Да се припомни откъсът от книгата "Емил от Льонеберя" в помощ за написване на съчинениетос предложен герой;

– УТ, стр.54;

По желание: Направете илюстрация по книгата на Даниел Дефо "Приключенията на Робинзон Крузо"

Важно за вторник, 14.05.

Предстои матурата по ЧО. Препоръчвам учениците да преговорят изучените теми от учебника и направените тестове от помагалото. Програмата е същата, без часа по литература. На негово място е матурата по ЧО. Учениците трябва да са в стая №16 в 7:45ч.