1.Математика – Урок 120 - Текстови задачи;

Дом. работа:

– УТ–2, стр. 66;

– Сборник, стр. 125; зад. 2, 4, 6;

2.Български език – Правила при писане;

Дом. работа:

– Учебник, стр. 73, упр. 7 и 8;

3.Литература – "На пустия остров", Д. Дефо;

Дом. работа:

– Да се прочете откъса от книгата на Марк Твен "Приключенията на Том Сойер" в читанката на стр. 136-137;

4.Английски език – Unit 20; Snow White - Lesson 3;

Homework:

– Новите думи да се напишат по 5 пъти. Да се научи значението им.

Желаещите да повишат годишната си оценка по АЕ, нека представят в петък тетрадките-речници и тетрадките за домашна работа. За отлична оценка приказката да се разказва или да се играе по роли в екип.

Важно за четвъртък - 16.05.2019г.

Предстои последната матура по ЧП. Препоръчвам днес учениците да преговорят по учебника, УТ и правените тестове темите от учебното съдържание. Посещението в часа при г-н Русалин Георгиев не е задължително! Приоритет има матурата по ЧП. :)