1.БЕЛ – Четене –“Родна реч", Ран Босилек

Дом. работа:

– Стихотворението да се чете гладко и изразително!

–Да се научи значението на непоснатите думи, обсъдени по време на видео-урока.

– Да се преговорят упражненията на стр. 7в читанката.

2.БЕЛ – писане – Дума. Сричка.

Дом. работа:

– УТ "Следбуквен етап", стр. 7, упр. 7;

3.Математика – Урок 100;

Дом. работа:

– Сборник,стр. 106, зад. 4, 5,6;