1.Околен свят – Грижа се за своето здраве (учебник– стр. 54, УТ–стр. 26

Дом. работа:

– Учениците да умеят да отговарят на въпросите по картинките.

– Да довършат работата в учебника - оцветяване на картинката, УТ-откриване на думите.

2.БЕЛ - Извънкласно четене (читанка,стр. 32-33);

Дом. работа:

– Стих. "Книжка-пъструшка" от Калина Малина да се чете изразително.

– Да се отговори устно на въпроса под текста: Защо детето нарича книжката пъструшка, бърборичка и дружка?

Да подкрепят отговора си с думи и изрази от стихотворението.

– Да напишат в тетрадката по БЕЛ коя книжка четат и да я нарисуват. 

3.БЕЛ – писане – Общуване (УТ–Следбуквен етап, стр. 28-29)

Дом. работа:

– УТ, стр. 29, упр. 4 и 5

4.Математика – Урок 101;

Дом.работа:

– Сборник, стр. 107,зад. 4, 5 и 6 в тетрадката поматематика

Утре за часа по ТП ще работим по темата "Моето различно изделие. Часовник",стр. 39 в учебника, приложение 20. Обърнете внимание на необходимите материали.