s 4

Нашата творческа работилница от "малки работилнички" дружески екипи. В час по Изобразително изкуство третокласниците изработват съвместно плакати на тема: "Да пазим природата!"