s 4

Два последователни часа по литература учениците от 4-ти "в" клас посветиха на българските народни песни. Първия час те се запознаха с видовете народни песни и си припомниха изучаваните досега, както и поводите, по които са били изпълнявани. Това са предимно песни при лазаруване и коледуване. Интересни моменти от историята ни четвъртокласниците откриха в народните песни за хайдути, но най-трогателна за тях бе песента за Индже войвода. Така се очерта интересна домашна работа, а именно - учениците да потърсят и препишат и други народни песни, които да подготвят за изразително изпълнение пред другарчетата си. Но за това се изисква работа и по съдържанието.Ето защо другата задача бе да подчертаят диалектните думи в текста и да потърсят значението им. Разбира се, няма как да има толкова интересна домашна работа и да липсва илюстрация към нея! Нали тетрадката по литература е нашата шарена книжка! 

Втория час по литература децата активно участваха като четяха и споделяха диалектните думи, които са открили. Г-жа Рачева обясни на децата, че диалектите са разновидност на българския език, които го правят още по-богат и изразителен. Този час учениците научиха думи от пиринския и родопския край. Накрая слушаха изпълнения на народни песни от актьори и записи на старобългарски език, който определиха като много звучен и красив. В края на часа Г-жа Рачева поздрави своите ученици с песента по стихове на Христо Ботев - "Пристанала". Работата по разкриване на красотата в българския фолклор продължава и по този начин ще се чувстваме по-силни българи, обединени от културното ни духовно наследство. Децата очакват и вярват, че ще им дадем това знание и преживяване.