s 4

Стихотворения на тема: "Класна стая" и "Междучасие"

Нашата класна стая

Заповядяйте, влезте,
в класната ми стая.
Цветна е, кокетна е,
Такава за каквато си мечтая.

Но какво ли си казват чиновете,
стреляни,
използвани за барикади,
надупчени с химикали,
нарисувани с моливи,
даже някои са криви.

Какво ли си казва дъската,
тя винаги гледа децата,
сериозна, загрижена, бяла,
преглежда контролни, домашни,
на всички момченца, девойки
тя пише шестици и двойки.

Ние, учениците след час, два
тръгваме си от училище
и някои викат „ура“.

Алегра Малакова

13/02/2019

 

„Химикалите на Петьо“

В ученическата ми раница днес
се случи нещо, което ще разкажа с голям интерес.
В несeсера ми някой говори
и като че ли за нещо се моли.

Господин химикал се вълнува
под носа си нещо бълнува:
- Стига съм слушал вече Петьо
Ходи ми се на морето.
Ще се къпя, ще се пека на плажа
и така на всички ще докажа,
че към един химикал със синьо мастило
Петьо трябва да се държи мило.

Като чуха това и другите вещи
започнаха и те да изразяват своите мисли зловещи.

Петьо Василев

 

Лудо междучасие

В нашия клас
в час е интересно,
но в междучасието
е щастието!

Всички се радваме,
че можем на воля
да лудуваме
и без да чуваме
на предметите гласа
да щуреем до
началото на часа.

Чиновете сигурно
не са доволни,
че ги използваме
за барикади,
какво да се прави
нали сме буйни и млади.

Стефан Видев