s 4

На 20.02.2019 г. учениците от IV "в" клас представиха своите свободни съчинения по един от заветите на Левски "Дела трябват, не думи".
Всеки бе изразил не само разсъжденията си, но и бе направил опит за портрет на Апостола на свободата, нарисувани бяха символите на революционния комитет и опит за автентичност на листовете, на които бяха написани съчиненията. Децата са научили много за живота на Левски, но най-важното бе изборът на личността му като идеал за начин на живот в днешно време.