s 4

В час по ...

В час по "Човекът и природата"

В часа по Човекът и природата Доника Иванова, Стефан Бузалов, Боян Боев и Даная Пенева представиха проектите си на тема: "Как да пазим чиста Земята - нашия общ дом?" Третокласниците споделиха със съучениците си свои идеи и интересни факти за вече изчезнали видове растения и животни.