s 4

В час по ...

В час по родолюбие

Учениците от от 3-ти "в" клас написаха свободно съчинение на тема: "Как в днешно време можем да следваме заветите на Левски?"

Децата споделиха разсъжденията си в часа по литература след изучаването на откъси от повестта на Иван Вазов "Немили-недраги" – "Левски" и от романа на Стефан Дичев "За свободата" - "Левски скок".