Уважаеми родители,

Това е вашето специално място в сайта на нашия клас. Тук можете да давате ваши предложения и идеи за учебния процес, да споделяте своя опит, свързан със самоподготовката на децата, да разказвате интересни факти за професиите си или случки от вашето детство, свързани с училищния живот. Думата е ВАША.

Коментарите по тази тема са приключили