Уважаеми родители,

На 20.11. от 18:30ч.в класната ни стая ще се проведе родителска среща.

Резюме на родителската среща от 10.09.2019г.

1.Организация на Първия учебен ден -16.09.2019г.

 На 16.09.2019г. всички ученици трябва да бъдат в западния училищен двор не по-късно от 9:15ч. празнично облечени. Да носят:

– Празна раница, в която по-късно ще сложат учебниците си;

– Молив - подострен;

– "Усмихнато личице" на пръчица, което ще "посадят" в градинката на "усмихнатите личица" на 1-"в" клас.

подготовка на първокласниците:

– в класната стая всеки първокласник се представя на съучениците си като казва имената си, как желае да се обръщат учителите и съучениците към него, по желание може да представи кратко стихотворение или песен, да подготви рисунка за учителите, ако обича да рисуват;

в класната стая  да има по 1 придружител на дете!

– след тържеството в класната стая, учениците излизат от източния вход, където ще ги очакват родителите. Всяко дете ще пусне своя балон да излети. 

– прави се обща снимка на децата и на родителите;

Родителите трябва да закупят лични ученически карти, да ги попълнят, да залепят актуална снимка на децата. Срок за предаване: 25.09.2019г.

2.Избран родителски актив от 5 представители на 1-ви "в" клас:

Даниела Михайлова, Ширин Исмаилова, Таня Косева, Надежда Антонова

Надежда Антонова - касиер на класа

3.Представител на класа за училищното настоятелство е г-н  Бончо Григоров Григоров

4.Родителите, които не успяха да дойдат на родителската среща, трябва да попълнят следните важни документи:

– сведение за ученика;

– декларации за ДЧФВС ( допълнителен час по физическо възпитание и спорт) Попълва се лека атлетика 

– декларация за  водене и посрещане на учениците.

Моля родителите, които не са попълвали горепосочените документи, да минат през училище до четвъртък  - 12.09. до 13:00ч. или в петък - 13.09. не по-късно от 10:00ч., защото сме на педагогически съвет след този час.

С поздрав: Соня Рачева