На 28.11.2019г. Второ ОУ, което е иновативно, бе домакин на представяне на добри педагогически практики с учители от градовете Бургас и Николаево. Неповторими мигове на единЕние преживяха гостите с учениците на Соня Рачева от I в и V в класове, обединени от святата идея на клуб "България живее в мен" - да опознаваме историята на родината си и да работим с достойнство за нейното развитие и повдигане на духа на българите. Соня Рачева представи стратегия от методически подходи в учебно-възпитателната си работа, която поставя ученика в ситуация на вдъхновение и самопознание.
Ето защо проектът на Соня Рачева е на тема: "Училището -школа за характери на откриватели".