На 17.12.2019 г. учениците от първи "в" клас засадиха в източната част на двора на Второ ОУ "П. Р. Славейков" дръвче - млада върба, която им бе подарена от родителите на рождения ден на клуба "България живее в мен". Преди засаждането госпожа Рачева каза на учениците древна мъдрост, която гласи: "Човек, който не е засадил дръвче, не е построил дом и не е създал дете, е преминал напразно дните от живота си." Ето, ние засадихме дръвче, за което ще се грижим и което ще напомня след на нас на хората за обичта ни към училището, родния край и нашата прекрасна родина - България. Ще растем заедно с дръвчето, гледайки нагоре към слънцето, светлината и смисъла на всеки ден. Да бъде!