s 4

Днес, 22.05.2018г. Родител зад катедрата беше г-жа Румяна Бончева, която представи професията нa юриста. Освен, че е майка на Лили, Слави и Федя, г-жа Бончева е и председател на училищното настоятелство, работи като съдия в Окръжен съд в град Стара Загора.Днес, 22.05.2018г. Родител зад катедрата беше г-жа Румяна Бончева, която представи професията нс юриста. Освен, че е майка на Лили, Слави и Федя, г-жа Бончева е и председател на училищното настоятелство, работи като съдия в Окръжен съд в град Стара Загора.Учениците се запознаха с понятия като: конституция, закони, права, отговорности, прокурор, адвокат, ищец, ответник, съдия, съдебен процес. Всичко това бе онагледено с интересна презентация, в която учениците видяха съдебна зала, прокурор в червена тога, съдебни заседатели, обвиняеми и др. Беседата завърши с клип, в който омбудсманът на Република България се обръща към всички деца с призив да знаят добре правата си, които всъщност са осъзнати отговорности в обществото. И тъй като юристът си служи със словото, г-жа Бончева подари в края на часа книги на всяко дете от класа. Това е чудесен подарък в навечерието на празника на Светите братя Кирил и Методий.