1.Български език – Богатството на българския език;

Дом. работа:

– Помагало, стр. 173, упр. 5 и 6;

2.Литература – "Морето", Петя Дубарова;

Дом. работа:

– Препис на стихотворението с илюстрация към него;

– По желание:  Потърсете други стихотворения от Петя Дубарова и ги подгответе за изразителен прочит;

3.Математика – Урок 110, Проверете можете ли сами да решите задачите;

Дом. работа:

– Сборник, стр. 115, зад. 4, 5 и 8;

4.Човекът и обществото - Да проверим какво знаем и можем; Човекът и околната среда;

Дом. работа:

– УТ, стр. 42, 43;

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

1.Учебниците ще бъдат върнати в сряда, 30.05. в 13:00ч. по определен график. Моля за помощ родители, които са свободни във времето от 12:45 до 13:00ч. да ми окажат помощ при пренасянето им от класната стая до училищната библиотека (до изхода при изпращане на децата,  стаята на ПГ). Предварително благодаря за помощта!

2.Петък, 01.06. ще бъде учебен ден. Всички ученици идват на училище както обикновено в 7:45ч. Трябва да носят следните помагала:

– Езикови задачи;

– Четене с разбиране;

Както и книгата - подарък, придружена с писмо, написано от детето, прочело книгата. Писмото трябва да е поставено в плик, който е запечатан. В края на учебния ден ще бъдат раздадени бележниците.