1.Литература – "Лодката", откъс от романа на Братя Мормареви "Васко да Гама от село Рупча";

Дом. работа:

– По романа на Братя Мормареви е създаден и едноименния филм "Васко да Гама от село Рупча". Можете да го гледате в youtube.

Той е в 6 серии и е създаден през 1986г..

– Тези, които предпочитат да прочетат най- напред книгата, могат да я потърсят в библиотеката;

2.Български език – Годишен преговор;

Дом. работа:

– Препоръчвам децата да се упражняват в помагалото по БЕ;

3.Математика – Годишен преговор;

Дом. работа:

В четвъртък - 31.05., когато е последния час по математика за учебната година, ще се организира специално занятие в три направления:

а) Кубчето на Рубик- децата подреждат една страна или цялото кубче;

б) Решаване на логически задачи – децата подготвят логическа задача, която те самите могат да решат и да обяснят;

в) Смятане наум - "Прожектирам на моя мисловен екран"

г) Животът на известни математици - биографични данни, открития и др.;

 

НАПОМНЯНЕ!

В СРЯДА, 30.05. ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДАДАТ УЧЕБНИЦИТЕ СИ. ЗА ЦЕЛТА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ:

1.УЧЕБНИК ПО БЕ

2.ЧИТАНКА

3.УЧЕБНИК ПО АЕ

4.УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКА

5.уЧЕБНИК ПО ЧО

6.УЧЕБНИК ПО ЧП

7.УЧЕБНИК ПО МУЗИКА

8.УЧЕБНИК ПО ИИ

9.УЧЕБНИК  ПО ДБТ

ОТСЪСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ДА ОСИГУРЯТ УЧЕБНИЦИТЕ В ПОСОЧЕНИЯ ДЕН, ЗА ДА СЕ СПАЗИ ГРАФИКА!!!