Стихотворението на Иван Цанев "Хвърчилено време" събуди у второкласниците много въпроси, защото поетът казва, че има и пета посока. Има ли наистина такава посока и накъде води тя? Колко са посоките на човешкия живот? Това бяха теми, зададени като свободно съчинение. Разсъжденията на Ани развълнуваха всички. Ето и нейното съчинение:

Петата посока - Анастасия

Далече - Александър Бошнаков

Далече, далече - Никола