На 09.02. се проведе поредната сбирка на клуба "България живее в мен" на тема: "Българските ханове" . Второкласниците изгледаха кратък филм за смелите и достойни български водачи: хан Аспарух - основателят на Дунавска България, хан Тервел - спасителят на Европа от нашествието на арабите, хан Крум - законодателят, хан Омуртаг - строителят,
княз Борис I - покръстителят и цар Симеон Велики, чието управление е наречено Златен век на българската книжнина.

Малките ученици старателно записваха интересните факти и в очите им се четеше гордост от делата на дедите ни!