На 13.10.2020г.се проведе първата за учебната година сбирка на клуба "България живее в мен" на тема: "Красиви кътчета и забележителности в моята родина, които посетих през ваканцията". Времето не стигна за всички да разкажат, затова мислената разходка из България продължава и следващата седмица.