На 02.02.2021г. се проведе сбирка на клуба "България живее в мен", посветена на Розетата от Плиска и знаците, които има тя. Най-напред госпожа Рачева запозна второкласниците с историята на откриването на Розетата от археолога професор Станчо Ваклинов през 1961г. в дворцовия квартал на първата българска столица Плиска. Учените смятат, че находката е от VII - IXв. Всички изгледаха с интерес кратък филм за значението на знаците от розетата, имащи връзка с названията на дните от седмицата, планетите, както и названията на числа, и дори връзката на древните български рунически знаци с някои букви от глаголицата.

В края на занятието малките ученици с радост разтвориха тетрадките с глаголицата, които Мира ни подари. Преговорихме буквите, които изписахме с нея и се подготвихме да изпишем и научим до края всички букви от глаголицата, защото тази азбука е свещена и е духовната ни връзка с нашите деди!